AE模板-可爱弹性文字图片展示 VideoHive Friendly

VideoHive Friendly

AE模板-可爱弹性文字图片展示 VideoHive Friendly

  • 版    本:CS5及以上
  • 分辨率:高清1920×1080
  • 插    件:不需要第三方插件
  • 格    式:aep
  • 大    小:120MB
  • 教    程:视频教程
  • 音    乐:不包含背景音效
  • 其    他:卡通3D文字,弹性图片展示
  • 官    网:http://videohive.net/item/friendly/353861

BaiDu

龋齿一号淘宝店:https://gfxcampcg.taobao.com

龋齿一号GFXCamp新浪微博:http://weibo.com/gfxcamp

龋齿一号新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/1836879691

GFXCamp文章,转载请注明并附上原文链接!CG交流群见右侧栏

发表评论