AE模板-卡通动漫速度线动画 Anime FX – Speed Lines

AE模板-卡通动漫速度线动画 Anime FX – Speed Lines

  • 版    本:AE CC 2018或者更高版本AE
  • 分辨率:4K高清3840×2160
  • 插    件:不需要第三方插件
  • 格    式:aep
  • 大    小:50MB
  • 教    程:视频教程
  • 音    乐:不包含背景音乐(推荐:AudioJungle宣传包装配乐 AE模板专用音乐合集)
  • 其    他:颜色图片视频都可以修改

百度网盘点击下载

提取密码:5gf2

发表回复