PR预设-照片墙展示片头 Modern Mosaic Opener V2


PR预设-照片墙展示片头 Modern Mosaic Opener V2

  • 版    本:Premiere Pro CC 2022或者更高版本
  • 分辨率:4K高清3840×2160
  • 插    件:不需要第三方插件
  • 格    式:aep
  • 大    小:23MB
  • 教    程:视频教程
  • 音    乐:不包含背景音乐(推荐:AudioJungle宣传包装配乐 AE模板专用音乐合集)
  • 其    他:46张照片可以替换

百度网盘点击下载

提取密码:2n9w

发表回复