PR预设-圣诞节文字图片相册片头 Christmas 3 in 1


PR预设-圣诞节文字图片相册片头 Christmas 3 in 1

  • 版    本:Premiere Pro CC 2021或者更高版本
  • 分辨率:高清1920×1080
  • 插    件:不需要第三方插件
  • 格    式:mogrt
  • 大    小:344MB
  • 教    程:视频教程
  • 音    乐:不包含背景音乐(推荐:AudioJungle宣传包装配乐 AE模板专用音乐合集)
  • 其    他:6+6+3张照片可以替换

百度网盘点击下载

提取密码:htx6

发表回复