PR预设-温馨圣诞节照片相册片头 This is a Christmas Slideshow

PR预设-温馨圣诞节照片相册片头 This is a Christmas Slideshow

  • 版    本:Premier  CC 2021或者更高版本
  • 分辨率:高清1920×1080
  • 插    件:不需要第三方插件
  • 格    式:mogrt
  • 大    小:270MB
  • 教    程:视频教程
  • 音    乐:不包含背景音乐(推荐:AudioJungle宣传包装配乐 AE模板专用音乐合集)
  • 其    他:修改简单

百度网盘点击下载

提取密码:1jim

发表回复